Warranty information (SI)

Enoletno (1-letno) omejeno jamstvo podjetja Metron inštitut – (SLOVENIJA)

Samo za izdelke in storitve Inštituta Metron

Pravo varstva potrošnikov

Enoletno omejeno jamstvo podjetja Metron inštitut d.o.o. (v nadaljevanju Metron) je prostovoljno jamstvo proizvajalca. Vključuje pravice, ki niso vključene v pravice iz prava varstva potrošnikov in v jamstvo prodajalca izdelkov Metron, ki bi ga morali prejeti ob nakupu izdelka/storitve Metron, vključno s pravicami glede neskladnosti izdelkov, vendar ne omejeno nanje. Jamstvo prodajalca lahko vključuje dodatne pravice oz. drugačne pravice od tistih iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Metron.

Tako so ugodnosti iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Metron dodane pravicam, ki jih določa pravo varstva potrošnikov, in jih ne nadomeščajo.

Potrošniki imajo pravico izbirati, ali želijo izkoristiti servis v skladu z enoletnim omejenim jamstvom podjetja Metron ali v skladu s pravicami prava varstva potrošnikov.

Pomembno: pogoji in določila iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Metron ne veljajo za zahtevke iz prava varstva potrošnikov.

Če želite prebrati več o pravu varstva potrošnikov se obrnite na lokalno organizacijo za varstvo potrošnikov.

KAJ JE VKLJUČENO V TO JAMSTVO?

Podjetje Metron inštitut, d.o.o. s sedežem na naslovu Alpska cesta 43, 4248 Lesce, Slovenia, jamči, da bosta strojna oprema blagovne znamke Metron in dodatna oprema blagovne znamke Metron, vsebovani v originalni embalaži, ENO (1) LETO od datuma prvotne prodaje končnemu uporabniku v maloprodaji (»obdobje trajanja jamstva«) brez napak v materialu in izdelavi, in sicer samo v primeru uporabe, skladne z uporabniškimi priročniki Metron, tehničnimi specifikacijami Metron in drugimi objavljenimi smernicami za uporabo izdelkov Metron. Tako boste za svoj izdelek Metron lahko izkoristili pravna sredstva, ki so na voljo v enoletnem omejenem jamstvu, in sicer prek lokalnih servisov Metron, ki se nahaja na Češnjici pri Kropi 24, 4244 Podnart, Slovenija. V primeru napake v materialu ali izdelavi boste lahko pri podjetju Metron uveljavljali zahtevke tudi v primeru, da ste izdelek Metron kupili od tretje osebe.

Upoštevajte: Za vse zahtevke, ki izhajajo iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Metron, veljajo pogoji, določeni v tem jamstvu.

Poleg tega vam Metron v času jamstva omogoča dostop do tehnične podpore prek telefona.

KAJ NI VKLJUČENO V TO JAMSTVO?

To jamstvo ne velja za strojno in programsko opremo, ki ni blagovne znamke Metron, tudi če je priložena v embalaži ali se prodaja skupaj s strojno opremo ali izdelkom Metron.
Za izdelke, ki niso blagovne znamke Metron, lahko velja jamstvo proizvajalca, ki vključuje ugodnosti poleg pravic iz prava varstva potrošnikov – podrobnosti poiščite v škatli izdelka in dokumentaciji.
Stroške pošiljanja na servis krije podjetje Metron le znotraj Slovenije. Če možnost servisa za izdelek Metron v določeni državi ni na voljo, vam bo Metron ali njihov agent sporočil morebitne dodatne stroške pošiljanja, obdelave ter delovnih ur, ki jih boste morda morali poravnati pred začetkom servisa. Stroški pošiljanja in obdelave se ne zaračunajo v Sloveniji, kjer ima Metron trgovino in servis.
Ko se boste na Metron obrnili prek telefona, boste morda morali plačati stroške klica, kar je odvisno od vaše lokacije. Podrobnosti dobite pri ponudniku telefonskih storitev.

To jamstvo ne velja: (a) za potrošne dele, kot so baterije ali zaščitne prevleke, ki so zasnovane tako, da se sčasoma obrabijo, razen v primeru, da je do okvare prišlo zaradi napake v materialu ali izdelavi; (b) za kozmetične poškodbe, vključno s praskami, vdrtinami in zlomljeno plastiko, vendar ne omejeno nanje, razen v primeru, da je do okvare prišlo zaradi napake v materialu ali izdelavi; (c) za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe z izdelki drugih proizvajalcev ali izdelki, ki ne ustrezajo tehničnim specifikacijam izdelkov podjetja Metron (tehnične specifikacije izdelkov Metron so objavljene na spletnem mestu https://eauto.si/metron-shop/ med podatki vsakega izdelka in so na voljo tudi v trgovinah); (d) za poškodbe, ki nastanejo kot posledica nesreče, zlorabe, nepravilne uporabe, požara, potresa ali drugih zunanjih vzrokov; (e) za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe izdelka, ki ni v skladu z uporabniškim priročnikom, tehničnimi specifikacijami ali drugimi objavljenimi smernicami za izdelke Metron; (f) za poškodbe, ki nastanejo zaradi servisa (vključno z nadgradnjami in razširitvami), ki ga ni opravil predstavnik podjetja Metron ali pooblaščeni serviser podjetja Metron); (g) za izdelek Metron, ki je bil brez pisnega dovoljenja podjetja Metron predelan z namenom spremembe funkcionalnosti ali zmogljivosti; (h) za napake, ki nastanejo zaradi običajne obrabe ali običajnega staranja izdelka Metron; (i) če je bila odstranjena ali poškodovana katera koli serijska številka izdelka Metron, ali (j) če je Metron od ustreznega javnega organa obveščen, da je bil izdelek ukraden, ali če ne morete dokazati, da ste pooblaščeni uporabnik izdelka (npr. z dokazilom o nakupu).

VAŠE DOLŽNOSTI

Po servisu v okviru jamstva boste svoj izdelek Metron ali nadomestni izdelek prejeli z nastavitvami, ki jih je imel vaš izdelek Metron ob prvotnem nakupu, vključno z razpoložljivimi posodobitvami. Metron lahko kot del servisa v okviru jamstva namesti posodobitve sistemske programske opreme, ki bodo izdelku Metron preprečile povrnitev na starejšo različico sistemske programske opreme. Po posodobitvi sistemske programske opreme, programska oprema tretjih oseb, nameščena v izdelku Metron, morda ne bo združljiva ali ne bo delovala z izdelkom Metron. Za ponovno namestitev vse ostale programske opreme, podatkov in informacij ste odgovorni sami. To jamstvo ne vključuje obnove ali ponovne namestitve druge programske opreme, podatkov ali informacij.
Izdelek lahko daste na servis tudi v državi, ki se razlikuje od države nakupa; v tem primeru boste ravnali v skladu z vsemi veljavnimi uvoznimi in izvoznimi zakoni ter predpisi, poleg tega boste odgovorni tudi za carino, DDV ter druge povezane davke in stroške.

Pomembno: ne poskušajte odpirati izdelka Metron, razen če je v uporabniškem priročniku navedeno, kako ga je mogoče odpreti, niti odstraniti nobenega zaščitnega pokrovčka, pritrjenega na izdelek Metron. Pri odpiranju izdelka Metron ali odstranjevanju zaščit lahko povzročite škodo, ki ni vključena v to jamstvo. Servisiranje izdelka Metron lahko opravi samo Metron ali pooblaščeni serviser podjetja Metron.
KAKO BO METRON UKREPAL V PRIMERU ZAHTEVKA V OKVIRU JAMSTVA?

Če podjetju Metron v obdobju trajanja jamstva predložite zahtevek skladno s tem jamstvom, bo Metron po lastni presoji:

(i) izdelek Metron popravil z uporabo novih ali rabljenih delov, katerih delovanje in zanesljivost sta enakovredna novim, ali
(ii) izdelek Metron zamenjal z enakim modelom (ali z vašim dovoljenjem z izdelkom, ki je funkcionalno primerljiv), ki je sestavljen iz novih in/ali rabljenih delov, katerih delovanje in zanesljivost sta enakovredna novim, ali
(iii)v zameno za izdelek Metron vrnil kupnino.

Če je izdelek ali del zamenjan oz. je bila vrnjena kupnina, postane nadomestni izdelek vaša last, zamenjan izdelek ali izdelek, za katerega je bila vrnjena kupnina, pa postane last podjetja Metron.

Za nadomestni del ali izdelek oz. popravljeni izdelek Metron bo veljalo preostalo jamstvo izdelka Metron ali devetdesetdnevno (90-dnevno) jamstvo od dneva zamenjave ali popravila, če je to za vas ugodneje.

Za servis izdelka Metron v državi, ki ni država nakupa, lahko podjetje Metron izdelke oz. dele popravi ali zamenja s primerljivimi izdelki ali deli, ki so skladni z lokalnimi standardi.

NAVODILA ZA UVELJAVLJANJE SERVISA V OKVIRU JAMSTVA

Pred servisom v okviru jamstva lahko Metron ali njegovi zastopniki zahtevajo, da predložite dokazilo o nakupu, odgovorite na vprašanja, povezana z ugotavljanjem možnih napak, in upoštevate postopke podjetja Metron za pridobitev servisa v okviru jamstva, npr. navodila za uporabljeno embalažo in pošiljanje izdelkov Metron na servis, kot je opisano spodaj.

Za servis in podporo iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Metron vam ne bo treba dokazovati, da je neskladnost iz zahtevka obstajala na dan dostave, razen v primeru, da bi bilo to nezdružljivo z vrsto neskladnosti.

MOŽNOSTI SERVISA V OKVIRU JAMSTVA

Metron zagotavlja servis v okviru jamstva na enega od teh načinov:

(i) Osebni obisk servisa. Metron lahko zahteva, da izdelek Metron vrnete na sedež ali v trgovino Metron ali pooblaščenemu serviserju izdelkov Metron, ki omogoča osebni obisk servisa. Izdelek Metron bo morda poslan v popravilo na lokacijo servisa podjetja Metron. Ko boste prejeli obvestilo o opravljenem servisu, boste lahko izdelek Metron takoj prevzeli na sedežu ali v trgovini Metron ali pri pooblaščenem serviserju izdelkov Metron, razen če vas Metron obvesti, da bo izdelek Metron s servisa poslan neposredno na vašo lokacijo.

(ii) Pošiljanje na servis. Če se Metron odloči, da vam bo omogočilo pošiljanje izdelka na servis, vam bo poslal navodila za to, kako izdelek Metron pravilno zapakirate in naslovite, da ga boste lahko poslali v trgovino Metron ali na lokacijo pooblaščenega serviserja podjetja Metron. Ko bo servis opravljen, vam bo servis podjetja Metron ali pooblaščeni serviser podjetja Metron vrnil izdelek Metron. Metron bo kril stroške pošiljanja na servis in z njega le znotraj Slovenije ali države, kjer je možno opravljati servisna popravila samo, če upoštevate vsa navodila o pakiranju in pošiljanju izdelka Metron.

(iii) Servis delov na lokaciji okvare. Popravilo dela ali zamenjavo komponente se opravi v sklopu jamstva, pri čemer končni kupec ali v primeru posredovanja, dobavitelj izdelka Metron končnemu kupcu, krije stroške prevoza na in z lokacije, dnevnice, prenočitve, prehrano in vse ostale stroške, ki bi nastali v času, ko se popravilo še ne izvaja. Če popravilo ali zamenjava dela traja več dni Metron krije stroške dni, ko se opravlja popravilo. V dneve popravila niso vključeni dnevi prevoza na ali z lokacije, kjer se izvaja popravilo.

(iiii) Servis delov, ki ga stranka opravi sama. Pri servisu delov, ki ga stranka opravi sama, vam bo Metron poslal nadomestni izdelek ali del oz. dodatno opremo izdelka, ki ga je mogoče preprosto zamenjati, na primer BMS ali Tyco, ki jo lahko z določenim orodjem. Opomba: Metron ne odgovarja za morebitne stroške dela, ki nastanejo v zvezi s servisom delov, ki ga stranka opravi sama. Če boste pri zamenjavi potrebovali dodatno pomoč, pokličite Metron na naslednjo telefonsko številko (0038640660075) ali obiščite trgovino Metron oziroma pooblaščenega serviserja podjetja Metron. Če se Metron odloči za servis delov, ki ga stranka opravi sama, velja naslednji postopek:

(a) Servis, pri katerem Metron zahteva vračilo zamenjanega izdelka, dela ali dodatne opreme: Metron lahko zahteva avtorizacijo kreditne kartice ali plačilo za zavarovanje kupnine nadomestnega izdelka, dela ali dodatne opreme in veljavnih stroškov pošiljanja. Metron vam bo poslal nadomestni izdelek, del ali dodatno opremo, po potrebi skupaj z navodili za zamenjavo in z vsemi zahtevami za vračilo zamenjanega izdelka ali dela. Če boste upoštevali navodila, bo Metron preklical avtorizacijo kreditne kartice ali vrnil plačilo, tako da za izdelek ali del ne boste bremenjeni. Zadrži se le plačilo stroškov pošiljanja v druge države. Če zamenjanega izdelka, dela ali dodatne opreme ne boste vrnili v skladu z navodili oz. če boste vrnili zamenjan izdelek, del ali dodatno opremo, ki ni upravičen do servisa, bo Metron vašo kreditno kartico bremenil za avtoriziran znesek. Če ne boste zagotovili avtorizacije kreditne kartice, vam servis delov, ki ga stranka opravi sama, morda ne bo omogočen, Metron pa vam bo ponudil drugo vrsto servisa.

(b) Servis, ko Metron ne zahteva vračila zamenjanega izdelka, dela ali dodatne opreme: Metron vam bo brezplačno poslal nadomestni izdelek, del ali dodatno opremo, po potrebi skupaj z navodili za namestitev, in morebitne zahteve za odstranitev zamenjanega izdelka, dela ali dodatne opreme (le v Sloveniji).

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

(i) Celotna pogodba:
Razen pravic iz prava varstva potrošnikov, ki jih imate v skladu z določbami iz začetnega dela tega dokumenta, so iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Metron izključena vsa jamstva, pogoji in druga določila, ki niso določena v tem jamstvu. Nekatere države ne dovoljujejo omejitev trajanja jamstev, pogojev in/ali implicitnih določil, tako da zgornja omejitev morda ne velja za vas.

(ii) Omejitev odgovornosti:
Metron v nobenem primeru ne odgovarja:
za morebitno izgubo, ki ni posledica našega kršenja jamstva, vsebovanega v tem dokumentu;
za morebitno izgubo ali škodo, ki je v času nakupa ni bilo mogoče napovedati kot posledico kršitve tega dokumenta s strani podjetja Metron; ali
za morebitno izgubo v zvezi s poslovanjem oz. izgubo dobička, podatkov ali priložnosti.

Določila iz tega jamstva ne veljajo v primeru (i) smrti ali osebnih poškodb, (ii) goljufij ali hude malomarnosti, (iii) goljufivega zavajanja ali (iv) kakršne koli druge odgovornosti, ki je v skladu z zakonom ni mogoče omejiti ali izključiti.

SPLOŠNO

Noben prodajalec izdelkov Metron oz. agent ali zaposleni podjetja Metron inštitut ni pooblaščen za spreminjanje, podaljševanje ali dopolnjevanje tega jamstva.
Če je katero določilo nezakonito ali neizvršljivo, bo izločeno iz jamstva, to pa ne bo vplivalo na veljavnost ali izvršljivost ostalih določil.
To omejeno jamstvo velja in se razlaga v skladu z zakoni države, v kateri je bil kupljen izdelek Metron inštituta.

© 2016 Metron inštitut. Vse pravice pridržane.